Wymiana i zwroty

ZWROTY

Zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, klienci mogą zwracać produkty w ciągu 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że nie noszą one śladów używania, a jeśli są w opakowaniu fabrycznym, opakowanie to musi pozostać nienaruszone. Należy do zwracanego towaru dołączyć paragon (czy fakturę) za zakupiony towar. 

Zakład Optyczny Anna Pisarska
31-936 Kraków
os. Handlowe 7REKLAMACJE

W zgłoszeniu reklamacyjnym powinno być podane:

 • Imię i nazwisko,
 • numer zamówienia,
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu,

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Klient może żądać:

 • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
 • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie co najmniej równej reklamowanego,
 • jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Klienta.

Klient zobowiązany jest przesłać towar do siedziby firmy Zakładu Optycznego Anna Pisarska, z zachowaniem reguł ostrożności, w sposób zabezpieczający go przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

W przypadku reklamacji towar jest przesyłany do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, producent towaru powiadomi o tym fakcie Klienta w formie pisemnej.

UWAGA: następujące okoliczności nie podlegają reklamacji:

 • pomyłka Klienta popełniona w trakcie zamawiania towaru
 • złe dopasowanie soczewek, brak terminowych kontroli, cz też nieprawidłowe użytkowanie - zakup u nas jest potwierdzeniem, że kupujący dokonał wcześniej konsultacji u specjalisty
 • zarysowanie szkieł okularowych - to uszkodzenie mechaniczne
 • złamanie oprawy spowodowane nieumyślnym zniszczeniem