Rodo
Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach realizacji złożonego przez Państwa zlenienia oraz uzyskania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną.

Podanie danych jest dobrowolne – lecz niezbędne do realizacji celu w postaci wykonania złożonego przez Państwa zlecenia.

 

Informujemy jednocześnie, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zakład Optyczny Anna Pisarska z siedzibą w Krakowie os. Handlowe 7.

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zlecenia zgodnie ze złożonym zleceniem oraz przesyłanie informacji handlowej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- dostawcy systemów informatycznych

- podmioty świadczące na rzecz zakładu usługi podwykonawstwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe

- operatorzy pocztowi i kurierzy

- instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.